Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788

af Georg Galster, København 1936

Indhold

      Side


Tilbage til Dansk Mønt