Ephraim Lesle

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 171

Ephraim Lesle, en norsk Student, har til Ære for Kongeparret og i Anledning af Tronbestigelsen 1699 udført en mere velment end vellykket at Medaille, om end de slyngede Navnetræk er godt gjorte af en Amateur (367).

289. Frederik IV's Tronbestigelse. 1699

Hans gode Ønsker, at Konge og Dronning maa forblive lige i Lykke som Palme og Ceder, der grønnes længe (efter Psalme 92 v. 13) er forhaabentlig blevet paaskønnet. 1705 blev Lesle Sognepræst i Vorgod-Vium i Ribe Stift, hvor han døde 1709.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Note:


Tilbage til Dansk Mønt