Andreas Norman

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 170-171

"Kongens Guldsmed paa Ulfeldts Plads" (364) kan indføjes blandt Medailleurer, for saa vidt som han har signeret en enkelt Medaille i Anledning af Frederik IV's Fødselsdag den 11. Oktober 1702.

288. Frederik IV's Fødselsdag. 1702

I den vidtløftige Skildring af Majestætens Fødselsdagsfest "som Kiøbenhavns Post-Rytter frembar Aar 1702" beskrives ogsaa denne "anseelige Skuepenge" (365). Den lille Krone hentyder til Kronprinsen.

Norman var født den 29. Juni 1666 i Landskrone; han betegnes ogsaa som Hofjuvellerer og nævnes ofte i Kammerregnskaberne før og efter 1696 for udført Guldsmedearbejde. Han døde den 5. Januar 1727 og mindedes ved et prægtigt Epitafium i Kapellet ved St. Petri Kirke, hvis "Vorsteher" han var fra 1715. Han var gift med Anna Margrethe Paulli (1672-1756) (366).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt