Johan v. Rieger

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 59-60

Frederik III's Hylding i Christiania i August 1648 fandt Sted under stor Pragtudfoldelse og gav Anledning til, at der i Norge for første Gang sloges en Medaille.

82. Frederik III.s Hylding i Norge. 1648. Oslo

Ifølge et nylig fremdraget Regnskabsbilag var det den iøvrigt ukendte Fændrik Johan von Rieger, der af Bøssemager Popke Luyders fik leveret Punsler og andre Gravør-Redskaber til "Former at stikke til Skuepenge til Hyldingen" (179). Bagsiden af Medaillen viser Aggershus med de savtakkede (tenaillerede) Fæstningsværker, som var anlagte under Torstensonskrigen 1644, og som blev ombyggede efter 1656. - Det lader sig næppe af Arbejdet afgøre, om Medaillestemplerne er udført af en tysk Fagmand (180), eller om Kunstneren har været en af de fingersnilde, hjemmefødte Amateurer, som Norge var saa forholdsvis rig paa. Den danske Indskrift "Aggers Huus" kunde tyde paa det sidste. Medaillen, der nu kun kendes i et eneste originalt Exemplar i Universitetets Myntkabinet, Oslo, omtales iøvrigt ikke i Skildringerne af de store Festligheder under Hyldingen (181).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt