D. K.

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 253-254

Foruden disse officielle Medailler udførtes ogsaa andre Medailler for Christian VI, helt eller delvis som private Foretagender. Virksomme var især de Hamborger Stempelskærere Haesling, Goedecke og en ukendt, der signerede med et sammenskrevet DK.

klik for forstørrelse!

411-412. Altonas Gymasiums Grundlæggelse (1738) og Indvielse (1744)

Den sidste Medailleur er kun kendt fra et Par smaa Medailler over Altonas Gymnasiums Grundlæggelse den 3. Februar 1738 og Indvielse den 26. Maj 1744. De er dog rimeligvis udført samtidigt og uddelt ved Indvielsesfesten (574). Den større Medaille har ved en Gravørfejl det meningsløse Aarstal MDCCXXLIV. Den viser Hercules Musagetes som Kongens Sindbillede, der overrækker Altonas Minerva (Gymnasiet) Stiftelsesbrevet. Den mindre Medaille viser et Billede af Gymnasiebygningen, der stemmer overens med det i det samtidige Festskrift kobberstukne Prospekt.


Note:


Tilbage til Dansk Mønt