Forrige  Næste

Daniel Haesling

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 254-255

Daniel Haesling var født i Östergötland, antagelig ca. 1700, og blev en af Hedlingers første Elever. Han nævnes allerede 1725 som en "habil" Medailleur og vicarierede for Hedlinger 1726; ca. 1730 tog han til Hamborg, hvor han de følgende Aar virkede som Medailleur. Paa en Rejse til St. Petersborg døde han her 1746 (575).

413. Christian VI

Haesling har (uvist i hvad Anledning) udført en Medaille over Christian VI i Hedlingers Stil, til hvis Bagside med Stjernebilledet den store Bjørn, der drejer sig om Himmelaksen, han har laant Idéen fra Hedlingers Medaille over Ulrica Eleonora (udført 1734) (576). Da Stemplerne findes i København, synes Medaillen at være bekostet af Kongen, skønt den mod Sædvane ikke er blevet præget i Guld til Rosenborgsamlingen.

414. Kronprinsens Bryllup. 1743

En anden Medaille af Haesling er slaaet i Anledning af Kronprins Frederiks Bryllup (per procura) i Hannover den 10. November 1743 med Prinsesse Louise. Muligvis er denne Medaille bekostet af det engelske Kongehus, - den findes i Guld i British Museum (577), hvorimod den fuldstændig manglede i den kongelige Mønt- og Medaillesamling (578). Man nøjedes vistnok med at købe et enkelt Guldexemplar (579), muligvis det samme, som 1849 indkom til den kongelige Samling fra Geheimeraadinde Mösting, hvis Svigerfader, der havde deltaget i Afslutningen af Ægtepagten, havde faaet et Exemplar i Guld.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside