Forrige  Nęste

Paul Heinrich Goedecke

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 255-257

Paul Heinrich Goedecke virkede som Guldsmed og Stempelskærer i Hamborg 1730-1762 (580). Blandt de mange Medailler, han udførte, især som private Foretagender og til Glæde for hamborgske Samlere, var ogsaa nogle (5 ialt) prægede i Anledning af Begivenheder i det danske Kongehus. De har formentlig været beregnet paa Salg til de loyale danske Undersaatter, og de er af almindelig haandværksmæssig Udførelse, af Størrelse 39 mm, passende til 5 Dukater i Guld. Der foreligger Medailler i Anledning af Kronprins Frederiks Bryllup 1743 ("Hoffnung kronet Reich und Land - Vivat dieses hohe Band" - Navnebogstavet F er sindrigt formet som et Anker og L som en Lyre), Prins Christians Fødsel 1745 ("Die Hoffnung trift ein: der himlische Schlus - spricht fiat ia vivat Princ Christianus"), Frederik V's Tronbestigelse ("Radios sibi sufficit ipse"), Kongeslægtens 300 Aars Fest ("Hac secula iubilant umbra" - F5 skygger for CCC) og Frederik V's Bryllup med Juliane Marie.

415. Kronprins Frederiks Bryllup. 1743

416. Prins Christians Fødsel. 1745

417. Frederik V's Tronbestigelse. 1746

418. Kongehusets Jubilæum. 1749

419. Frederik V's Bryllup med Juliane Marie. 1752

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Note:


Tilbage til Dansk Mønts forside