Thomas Borstorff

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 44-46

Julius Wilcke har Æren for at have fremdraget denne Stempelskærer af Forglemmelsen og for at have fundet hans hidtil oversete Signatur T B paa Medailler, der er prægede i Anledning af Elfsborgs og Guldbergs Erobring 1612 (134). Om Thomas Borstorff - eller som hans Navn jævnligt fordanskes: Borstrop - vides, at han i Julen 1615 optoges i Danske Compagni (135). Paaskedag 1622 har han faaet (fornyet?) Ansættelse ved Mønten (136), hvortil han dog utvivlsomt allerede tidligere har været knyttet; fra 10. Januar 1624 forhøjedes hans Besolding til 200 Daler. Han aftakkedes "naadigst" den 13. November 1636 (137).

KLIK for forstørrelse!

61. Elfsborgs Erobring. 1612

Medaillen over Elfsborgs Kapitulation (24. Maj 1612) (138) bærer Signaturen TB under Hestens Hale. Bogstaverne i Afsnittet C · G ET·P·L·R·M: "Cum gratia et privilegio Regiæ Maiestatis" viser, at Medaillen er et privat Foretagende, beregnet paa at kunne sælges som Erindring til dem, der var med ved Elfsborg, eller til andre Liebhavere. Ogsaa Omskriften viser fomentlig, at den er tilegnet "den sejrrige Feltherre Christian IIII". Kongens Rytterbillede viser nogen Lighed med Fremstillingen paa Breddalere, der er præget (c. 1608) i Helsingør og signeret HB F (139). Medaillens Fremstilling er dog langt den bedste. Paa Bagsiden vises i Forgrunden den danske Lejr med dens fire Kvarterer: Dragonerne, Jørgen Lunges Regiment, de engelske og lyneborgske Regimenter under Robert Willeby og Hertug Georg. I Midten fremstilles Situationen den 22. Maj, da der skydes Bresche i Fæstningens Hovedtaarn. Kirken i Baggrunden antyder Beliggenheden af det af Danskerne nedbrændte gamle Göteborg paa Øen Hisingen (Fig. 61) (140).

62. Guldbergs Erobring. 1612

Medaillen over Guldbergs Erobring (1. Juni 1612) bærer i Forsidens Afsnit Signaturen T - : - B. Bag Christian IV fremstilles Angrebet paa en Fæstning, der tydelig nok er Kalmar Slot med dets Mure og Taarne (141). Bagsiden viser Beskydningen af Guldberg. Den tysk-latinske Indskrift GOLT BURGUM vidner om Stempelskærerens tyske Herkomst (142).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt