Forrige  Næste

Indskriftregister

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 427-461

Indskriftregister Indskrifter paa Medailler (Forsider) over Kongehusets Medlemmer, som kun gengiver den almindelige Titel, er forbigaaet.

[Note fra Dansk Mønt: Nedenstående referencer skal opfattes således at for eksempel "F V 60 XXVI 1. Fig. 444" skal læses: "Frederik V, Beskrivelsen af 1791; nr. 60 i tekstbindet, hvor mønter og medailler er blandet sammen og opført i kronologisk orden. Tavle 16 nr. 1. Tavlenummerering starter forfra ved hver konge. Løbenummer starter forfra på hver tavle. Figurnummeret henviser til Galsters nummerering i nærværende værk.]

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Tilbage til Dansk Mønts forside