Gustav Lode

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 199-200

Gustav Lode var 1730-37 Portraitmaler i Viborg og har vistnok ogsaa virket som Kobberstikker (444). Det er rimeligvis ham, som har signeret et Par Medailler over Schoutbynacht Christian Carl von Gabel i Anledning af Sejren ved Kolberger Heide den 24. April 1715 (G. Lode) og over Storkansler Grev Ulrik Adolph Holstein 1725 (G.V. Lode).

333. Gabels Sejr. 1715

Bagsiden af Gabels Medaille viser Situationen, hvor den lille Eskadre under Schoutbynacht Grev Wachtmeister er blevet indespærret ved Kysten udenfor Kielerfjordens Munding og maa overgive sig (445). Lode har tillige malet Gabel i en Aquarel paa Frederiksborg (446).

334. Grev Holstein. 1725

Efter Bagsidens Indskrifter at dømme er Medaillen over Grev Holstein sandsynligvis præget til hans 25 Aars Bryllupsdag (den 24. December 1725) med Dronningens Søster Christine Sophie Reventlow, hvis Navn er antydet i de fremhævede Bogstaver i "ConStanteR". Apollo, fra hvis Vogn Overflødighedshorn og Frugter falder ned, maa hentyde til Frederik IV og den kongelige Naade. Fremstillingens hele Karakter gør det sandsynligt, at Medaillen er en Gave fra Hustruen til hendes Ægtefælle.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt