Sebastian Dadler

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 58

Sebastian Dadler kan ikke regnes med blandt danske Medailleurer, men der er Grund til at nævne ham her for den Indflydelse, han har øvet paa Blum og Hercules, og for den Medaille, han har præsenteret Frederik III 1649 som Lykønskning til hans Tronbestigelse, der kunde indvarsle den Fredens Æra, som hans Navn og den almindelige Fredslutning gav Haab om.

80. Frederik IIIs Tronbestigelse. 1648

Dadler var født i Strasborg 1586, virkede siden i Augsborg, Dresden, Danzig, Nürnberg, Berlin og hovedsagelig i Hamborg; hvor han døde ca. 1657.


Tilbage til Dansk Mønt