J. L.

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 78-80

J. L. betegner ogsaa en ukendt Stempelskærer. Ganske vist meddeler F. W. A. Schlickeysen (216), at denne Signatur kan betegne en dansk Stempelskærer Jens Larssen 1650-60, men Kilden for hans Oplysning er ikke fundet.

114. Frederik III og Dronning

Signaturen I. L. forekommer dog allerede under Christian IV's Brystbillede paa en Glückstadt Specie fra 1645 (217). Hans ældste kendte Medaille (Fig. 114) er nærmest en Kopi af Erich Parises Medaille over Frederik III og Dronning.

115. Kongeparret 1672

Derefter foreligger en Medaille med Aarstallet 1672 over Christian V og Dronning (Fig. 115). Bagsidens Fremstilling med Kongens personificerede Valgsprog "Pietate et justitia" er inspireret af Blums Medaille fra 1645. -

116. Christian V

Omtrent samtidig er en anden Medaille med Christian V's Brystbillede og med Kongens Titel som Bagsideindskrift (Fig. 116). Kongens Portrait svarer ret nøje til Tronskiftespecierne 1670. De to svævende Englebørn, der holder en Krone over Indskriften paa Bagsiden, forekommer tidligere paa en Speciedaler fra 1664, præget paa Casper Herbachs Møntvalseværk i Lyngby.

117-119. "Norske Løve", Elefant og Monogram

Fra Christian V's første Aar stammer ogsaa Medailler med Kongens Brystbillede og Valgsprog paa Forsiden og med Orlogsskibet "Norske Løve", den danske Flaades største Skib (218) med en Elefant og med Kongens Spejlmonogram paa Bagsiderne (Fig. 117-119). Kun den første og tredje Bagside er signeret med I L.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt