KLIK for forstørrelse af mb213

Borgerkrigsmønter

Borgerkrigsmønter er betegnelsen for mønterne fra tidsrummet 1241-1377, dækkende følgende regenter:

Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
Liste over fund af Borgerkrigsmønter.
Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne

Perioden var præget af uro og oprør kulminerende med Danmarks sammenbrud som stat under Christoffer 2.

I hele perioden forringedes mønterne, der til sidst kun var usle kobberprægninger. Illustrationen viser en Ribemønt fra Erik Klipping (MB 213). I perioder klarede menigmand sig i vidt omfang med udenlandsk mønt.

En af grundene til periodens manglende stabilitet ligger i det faktum, at tronfølgen ikke lå fast. I modsætning til i dag, hvor Danmark er et arvekongedømme, hvor søn (datter) følger far på tronen, var Danmark i middelalderen et valgkongedømme, hvor det var lige så almindeligt, at bror efterfulgte bror som konge. Dette medførte magtkampe og intriger, jalousi og mord i kongefamilien. En stamtavle over periodens danske konger og slesvigske hertuger kan illustrere problemet:

Valdemar 2., Sejr
1202-41
___|________________________________________
Erik Plovpenning  Abel    Christoffer 1.
1241-50		  1250-52  1252-59
_______________________|_____ ___|_________
Valdemar (3.)  Erik      Erik Klipping
Hertug af 	Hertug af   1259-86
Sønderjylland  Sønderjylland   |
1254-57 	1257-71      |
        __|__________  __|______________________
		Valdemar (4.) Erik Menved Christoffer 2.
        Hertug af   1286-1319  1319-32
        Sønderjylland        |
		1283-1312		   |
		__|__________       __|______________
		Erik (2.)		  Valdemar Atterdag
		Hertug af		  1340-75
		Sønderjylland		   |
		1312-25           |
		__|_____________      __|_________________
		Valdemar (5.)       Margrethe 1.
		Hertug af		  Formynder for sønnen
		Sønderjylland       Oluf 1376-87,
		1325-64			  derefter dronning,
		Konge af Danmark	  død 1412
		1326-30			  __|____
					  Oluf
					  1376-87

Til bestemmelse af borgerkrigsmønterne har samlerne i flere menneskealdre brugt Mannsfeld-Bûllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377. Kjøbenhavn 1887. I efteråret 2000 udkom så et moderne referenceværk af Jørgen Sømod.

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling, der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, så fremtiden tegner omsider noget lysere for dette normalt stedmoderligt behandlede afsnit af dansk mønthistorie.

Et i over 50 år planlagt værk af afdøde sparekassedirektør K. G. Kaaber, Holbæk, lå ved dennes død stadig i ufærdig form og udgaves 2002 som fotokopi af Dansk Numismatisk Forening.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside