Abel (1250-1252)

Forrige  Næste

Abel er repræsenteret med 15 numre i H. V. Mansfeld-Bûllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 (1887; reviderede udgave, 3. oplag ved Johan Chr. Holm, København 1974) - Dog udelader J. C. Holm et nummer (49) som mispræg.

Det drejer sig om:

En enkelt mønt henføres til enten Valdemar Sejr eller Abel.

Imidlertid har nye fund og forskning siden Haubergs og Mannsfeld-Bûllners dage betydet store ændringer af opfattelsen af periodens møntvæsen, herunder de enkelte mønters henførelse til bestemte konger og møntsteder.

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling (se litteraturlisten), der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, hvorfor det anbefales at konsultere dette værk, hvis man søger oplysninger om moderne forsknings stade vedrørende mønter fra dette tidsrum.

Ligeledes anbefaler vi Dansk Mønts regneark med liste over de væsentligste ændringer i mønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner - se nedenfor under .

 


Litteratur:

 


 

1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne

 


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside