Klik for forstørrelse!

Bestemmelsesnøgle for borgerkrigsmønter, 1241-1375

Oprindelig udarbejdet af Johan Chr. Holm.

Brug til at navigere med!

Nøglen er endnu kun i det endelige design for "omskrifter"!


Bestem efter


Tilbage til Dansk Mønt