Christoffer 2. (1319-1332)

Forrige  Næste

Christoffer 2. fulgte sin navneforgængers eksempel og arresterede landets ærkebisp - denne gang Jens Grand, som han dog senere forligedes med. Ellers er Christoffer 2. mest kendt for sin pantsætning af det danske rige til de holstenske grever i 1320erne og 1330erne. Hvis det ikke havde været for en vis Niels Ebbesen og Valdemar Atterdag, kunne Danmarks mønthistorie have endt her.

Christoffer 2. er repræsenteret med 113 numre i H. V. Mansfeld-Bûllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 (1887; reviderede udgave, 3. oplag ved Johan Chr. Holm, København 1974) - Dog udelader J. Chr. Holm to nummre (611 og 612) pga. mispræg.

Det drejer sig om:

Imidlertid har nye fund og forskning siden Haubergs og Mannsfeld-Bûllners dage betydet store ændringer af opfattelsen af periodens møntvæsen, herunder de enkelte mønters henførelse til bestemte konger og møntsteder.

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling (se litteraturlisten), der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, hvorfor det anbefales at konsultere dette værk, hvis man søger oplysninger om moderne forsknings stade vedrørende mønter fra dette tidsrum.

Overordnet kan siges, at følgende Mannsfeld-Bûllnernumre sandsynligvis skal fjernes fra Christoffer 2.:

mens omvendt følgende Mannsfeld-Bûllnernumre sandsynligvis skal overføres til Christoffer 2.:

Desuden anbefaler vi Dansk Mønts regneark med liste over de væsentligste ændringer i mønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner - se nedenfor under .

 


Litteratur:


1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside