Danmark uden konge (1332-1340)

Forrige  Næste

Efter Christoffer 2.s pantsættelse af det danske rige, ophørte den danske stat med at eksistere. I 1332 købte den svenske konge Magnus Smek Skåne af den holstenske pantherre grev Johan III af Holsten, og Skåne blev først dansk igen i forbindelse med Valdemar Atterdags erobring i 1360.

Herunder vises MB 666 fra Holgersens samling.

 

 

Magnus Smeks skånske udmøntninger (MB 637-677) har sikkert været mindre omfangsrige end tidligere antaget. Således mener Galster, at mindst 9 mønter, tidligere tillagt Magnus Smek skal henføres til Valdemar Atterdag, omend han kun er i stand til konkret at udpege den ene, MB 656.

I auktionskataloget over K. G. Kaabers samling af borgerkrigsmønter (1999) henfører Michael Fornitz yderligere MB 528 og MB 650 til Valdemar Atterdag.

I Jørgens Sømods: Danske mønter (...) del 1 (2009) henregnes følgende MB-numre, hvoraf flere tidligere var henførte til Magnus Smek, nu til Valdemar Atterdag: MB 637-639, 642, 655-656, 658, 663, 667-669, 676-677 samt den i NNUM 1979 s. 76 nr. 56 anførte.

Nævnte pantherre Johan havde fri møntret i Saxkøbing fra 1328 og en del af Christoffer 2.s Saxkøbingmønter, MB 578-586 samt MB 568-570, der tidligere henførtes til Roskilde, er nok i virkeligheden hans. Især forekommer MB 569 med det (holstenske) nældeblad at være et godt gæt på en grev Johan-mønt.

Endelig findes en indtil 1921 ukendt mønt, der dukkede op under gravearbejder i Århus. En skitse ses øverst på siden. K. G. Kaaber henfører den til bisp Svend 1335-1336, altså få år efter Christoffer 2.s død. Som andre af Kaabers henførelser er den dog udokumenteret.

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside