Magnus Erikssson Smek (1316-1374)

Konge af Sverige 1319-63 og Norge 1319-43. Købte 1332 Skåne af den holstenske pantherre grev Johan III af Holsten, men tabte atter denne landsdel 1360 efter krig med Valdemar Atterdag. Herunder vises MB 666 fra Holgersens samling.

 

 

Magnus Smeks skånske udmøntninger (MB 637-677) har sikkert været mindre omfangsrige end tidligere antaget. Nyere forskning (Galster, Bornestaf, Grinder-Hansen, Sømod) henfører en del af de mønter, der tidligere regnedes til Magnus Smek til danske regenter:

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling (se litteraturlisten), der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, hvorfor det anbefales at konsultere dette værk, hvis man søger oplysninger om moderne forsknings stade vedrørende mønter fra dette tidsrum.

Desuden anbefaler vi Dansk Mønts regneark med liste over de væsentligste ændringer i mønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner - se nedenfor under .

 


 

Litteratur:


1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside