Valdemar Atterdag (1340-1375)

Forrige  Næste

Valdemar Atterdag er en af heltene i dansk historie: Det lykkedes ham at retablere kongeriget, som hans far, Christoffer 2., havde pantsat til de holstenske grever. Gåsetårnet i Vordingborg vidner om hans rivalisering med hansestæderne.

Valdemar Atterdag er repræsenteret med 3 numre i H. V. Mansfeld-Bûllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 (1887; reviderede udgave, 3. oplag ved Johan Chr. Holm, København 1974).

Det drejer sig om mønter fra Lund, (MB 678-679) og Roskilde (MB 680):


 

Sandsynligvis har kong Valdemars udmøntninger dog haft et større omfang. Således mener Georg Galster (se litteraturlisten), at mindst 9 af de typer, der af Hauberg og Mansfeld-Bûllner henføres til Magnus Smeks styre i Skåne, rettelig bør tilskrives Valdemar Atterdag. Kun én - MB 656 - kan dog identificeres: den er fundet i et stort antal i graven hos en af de krigere, der i 1361 var med til at erobre Gotland for kong Valdemar.

I auktionskataloget over K. G. Kaabers samling af borgerkrigsmønter (1999) henfører Michael Fornitz yderligere MB 528 og MB 650 til Valdemar Atterdag.

Jørgen Sømod (2008) henfører MB-numrene 637, 638,639, 642, 655, 656, 658, 663, 667, 668, 669, 676, 677, samt D585 til Valdemar Atterdag, medens MB 678 og MB 679 henføres til Magnus Smek.

 


 

Eksemplar fra Bondes samling:

MB 678:

 

KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønt