Erik Menved (1286-1319)

Forrige  Nęste

Erik Menved er repræsenteret med 241 numre i H. V. Mansfeld-Büllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 (1887; reviderede udgave, 3. oplag ved Johan Chr. Holm, København 1974) - Dog udelader J. C. Holm to nummre (319 og 320 som blot er andre, tidligere anførte numre) samt nummrene 383, 417, 477 og 504 pga. mispræg.

Det drejer sig om:

Imidlertid har nye fund og forskning siden Haubergs og Mannsfeld-Bûllners dage betydet store ændringer af opfattelsen af periodens møntvæsen, herunder de enkelte mønters henførelse til bestemte konger og møntsteder.

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling (se litteraturlisten), der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, hvorfor det anbefales at konsultere dette værk, hvis man søger oplysninger om moderne forsknings stade vedrørende mønter fra dette tidsrum.

Overordnet kan siges, at følgende Mannsfeld-Bûllnernumre sandsynligvis skal fjernes fra Erik Menved:

mens omvendt følgende Mannsfeld-Bûllnernumre sandsynligvis skal overføres til Erik Menved:

Desuden anbefaler vi Dansk Mønts regneark med liste over de væsentligste ændringer i mønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner - se nedenfor under .

 


Litteratur:


1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside