Følzekin Jakobsen, møntmester i Roskilde

af Jørgen Sømod

Ved den 12. internationale numismatiske kongres i Berlin i 1997 blev som vanligt ved den slags arrangementer alle deltagere udstyret med små navneskilte og ved den første sammenkomst rendte folk rundt for at læse navneskiltene for at se, hvem man nu havde en mulighed til at få sig en lille snak med.

Da Keld Grinder-Hansen læste mit navneskilt, blev han ganske befippet, idet han måske troede, at jeg ikke eksisterede i virkeligheden, og han udbrød spontant og selvafslørende: Jeg ved alt om dig! Her fik jeg rent faktisk endnu en første klasses oplysning om, at det vigtigste arbejde i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling er at sidde og fortælle artige historier om, hvilket skrækkeligt menneske jeg er. Jeg svarede ham tilbage, at han havde jo kun hørt historierne fra én side, hvilket han altså måtte indrømme. Da jeg vidste, at han rodede med middelaldermønter, fortalte jeg ham om et par af mine iagttagelser. Så gloede han måbende og himmelfalden på mig og sagde: Nu skal du passe på, hvad du siger; for middelaldermønter, det er nemlig noget, jeg har forstand på. Og så var den samtale slut.

Den opmærksomme læser vil erindre, hvorledes jeg gentagne gange har påvist Keld Grinder-Hansens overfladiskhed og manglende akkuratesse i sine skriftlige arbejder, for at sige det på en pæn måde. Netop nu tænker jeg især på den med Mønten i Saxkøbing den 30. november 1328. Og det har bevirket, at jeg foreløbig har gennemgået indholdet af "Danmarks Riges Breve" for tiden 1328-1332. Og hvad finder jeg? Omtale af en i den danske numismatiske litteratur hidtil unævnt møntmester i Roskilde med navnet Følzekin Jakobsen. Han findes til gengæld i Tor Flensmarck, Skånska mynt och deras mästare, Önnestad 1984. Flensmarck fortæller, at Følzekin foruden at være nævnt som møntmester i Roskilde 1330-31 siden var det i Odense og at han har ejet en gård i Helsingborg og at han i alle tilfælde er død før 1359. Oplysningen om Odense kan synes underlig, eftersom udmøntningen standser ikke længe efter 1331. Mest tænkeligt er det derfor, at han i Odense blot har taget ophold og ikke har virket. Keld Grinder-Hansen nævner ham rigtignok under navnet Foltekin, som en tidligere møntmester i Odense, der findes omtalt i et testamente fra 1359, men ud fra øvrige oplysninger er det en meddelelse, som ud fra det ellers her meddelte, forvirrer mere end den gavner.

Keld Grinder-Hansen kender ikke Flensmarcks bog og har heller ikke fundet Følzekin fra Roskilde i Otto Mørkholms arbejde, Kilder til Danmarks møntvæsen i middelalderen I. Nej, for Mørkholm var nemlig tilsvarende sløset og sjusket i sit arbejde. Og Grinder-Hansen har simpelthen sprunget kildelitteraturen over. Hvis de pågældende arbejder af Mørkholm og Grinder-Hansen i stedet havde været gjort af en eller flere interesserede privatpersoner, var jeg næppe faret hårdt frem. Men når de nævnte herrer, betalt af staten for at udføre netop dette arbejde, har indbildt sig at være nogle helvedes karle, der kunne det hele og det så viser sig, at de ikke har levet op til forventningerne, bliver jeg harm. Staten er jo simpelthen blevet snydt ved ikke at have fået den vare, den har købt. Det eneste forsvar, der eventuelt kan fremføres er, at det er staten selv, der uddanner sådanne personer. I mellemtiden er Mørkholm død, så ham er der vel ikke mere at gøre ved, men Keld Grinder-Hansen fortjener sparket.

Her følger en udskrift fra Danmarks Riges Breve:

269

1330.

Jakob Flæbs Pantsættelse til Følzekin Jakobsen.
Registratur over Brevene paa Folen i Kalundborg.

Ligeledes et Pantebrev, hvormed Ridderen Hr. Jakob Flæb har pantsat Følzekin Jakobsen, Møntmester i Roskilde, alt sit Gods i Radsted, Hjælm, Krenkerup, *Høøtt og Skalø paa Lolland. Aar 1330.

 

270

1330.

Vidisse af Jakob Flæbs Pantsættelse til Følzekin Jakobsen.
Roskildegaards Registratur.

Vidisse af et Brev, at Jakob Flæb anerkender en Gæld paa 56½ Mark rent Sølv til Følzekin Jakobsen og pantsætter ham sit Gods paa Lolland derfor. 1330.

 

341

1331.

Følzekin Jakobsen overdrager sin Svoger Daniel Jordejendom paa Lolland.
Kalundborgske Registratur.

Fremdeles et Opladelsesbrev, at fornævnte Følzekin Jakobsen havde overdraget sin Svoger Daniel fornævnte Gods paa Lolland med al dets Ret og Rettigheder. Aar 1331.

 

342

[Omkring 1331].

To Vidisser og nogle Pantebreve om Følzekin Jakobsens Gods paa Lolland.
Kalundborgske Registratur.

Med to Vidisser af førnævnte to Breve og nogle flere Pantebreve paa førnævnte Gods.

 

343

1331.

Grev Johan 3. af Holsten Bekræftelse paa Pantsættelaan af Følzekin Jakobsens Gods paa Lolland.
Kalundborgske Registratur.

Med et Stadfæstelsesbrev af Grev Johan af Holsten paa samme Pant under Dato 1331.

 

264

1359. 12. december.

Testamente af Peder Nielsen, skolemester i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

[uddrag] - - -. Fremdeles til skolen i Lund en Græcismus med kommentar, pantsat til mig for to skilling grot, således at kirkeværgerne erhverver ejendomsretten til samme bog for nævnte skole hos arvingerne efter en vis Følzeke, fordum møntmester i Odense, med to andre små bind forfattere. - - -

 

I en trykt latinsk tekst lyder det: Item scolis Lundensibus Grecismum glosatum michi pro .ii. solidis grossorum inpigneratum ita tutores ecclesie proprietatem eiusdem libri dictis scolis acquirant de heredibus cuiusdam Følcekini quondam monetarii Ottoniensis cum. ii. aliis paruis uoluminibus actorum.

(2001)


Tilbage til Dansk Mønt