En nørrejysk mønt med nældeblad

af Jørgen Sømod

Under min nybearbejdning af møntfundet i Algade i Nykøbing S (1) havde jeg til indledning alene ud fra fundomstændighederne med største usikkerhed anbragt nældebladsmønten MB 276 blandt de slesvigske mønter. Da jeg efterfølgende i en opstilling af mønterne fra dette fund og de fra Vorrefundet påskrev kendte lødigheder ud for de enkelte mønter, viste det sig højst overraskende, at de mønter, jeg havde valgt at anbringe under Slesvig, havde en lødighed, som blot var omkring to trediedele af lødigheden for øvrige mønter fra det vestlige Danmark.

Kun en eneste mønt passede ikke ind i mønsteret, nemlig MB 276. En lødighed kendt fra hele tre prøver viste, at den var omkring en halv gang bedre end de omkringstående mønter. Det lod sig herefter klart forstå, at den ikke kunne være slesvigsk. Først nu observerede jeg, at den ikke forekom i fundet fra Vorre, hvilket indikerede, at de 24 eksemplarer i fundet fra Adelby på nedlægningstidspunktet måtte være temmelig nye, men fremmede, det vil sige ikke slesvigske mønter, idet der ellers skulle forventes endnu at være et antal tilbage i den cirkulerende slesvigske møntmasse, da Vorrefundet blev nedlagt. Når Slesvig som møntsted for MB 276 var udelukket, kunne mønten til gengæld med stor sikkerhed som følge af den markante forekomst i fundet fra Trustrupgaard bestemmes som værende fra Nørrejylland og dermed er den antagelig præget på Mønten i Randers, der udmærket kan have været det eneste nørrejyske møntsted.

Der kendes flere borgerkrigsmønter visende holstensk nældeblad. Ingen af dem har noget med Holsten at gøre. Ej heller er det påvist, at sådanne under rigets pantsættelse skulle være møntet af holstenske grever. Mærkets anbringelse skal ses på linie med de øvrige fremmede motiver, der så ofte findes på borgerkrigsmønter. I dette tilfælde som en slags efterligninger af mønter fra Hamburg, der på daværende tidspunkt efter beslutning af de holstenske grever var eneste møntsted for Holsten.

MB 276*, Hbg. 19, R+D XXXV, 101*. Erik Klipping, Nørrejylland. Devegge 1045*, Lange 4, Roskilde (II) 98(4/40), Nykøbing Sj. 105(16/3499) 110-112, Skafterup II (2/4613), Adelby*21 (24/1270), Trustrupgaard (II) 109(35/1409) 130, Hågendrup 115(1/383), Hjelm løsfund 1 eksemplar NA 1928 fig. 10*

(2003)


Note:


Tilbage til Dansk Mønt