Stamtavle over det danske kongehus

af Jørgen Sømod


	 Gorm den Gamle
     omkring 940
     __|___________
     Harald Blåtand
     ca.940-986
     __|__________
     Svend Tveskæg    
     986-1014
____________|____________________________________
Harald  Knud den Store          Estrid      
1014-18  1018-35               | 
____________|____________ _______________  __|____________
Harald Harefod Hardeknud Magnus den Gode  Svend Estridsen
Konge i England	1035-42  1042-47      1047-74			
1035-39                    |
_______________________________________________|___________
Harald Hen Knud den Hellige Oluf Hunger Erik Ejegod Niels
1074-80  1080-86     1086-95   1095-1103  1104-34
__________________________________________|_    ___|____
Ragnhild Erik Emune  Harald  Knud Lavard    Magnus
 |    1134-37   Kesja   død 1131     død 1134 
__|_____ __|_________ __|___ __|_______________ __|_____
Erik Lam Svend Grathe Oluf  Valdemar den Store Knud V
1137-46  1146-57   Konge i 1157-82       1146-57 
		    Skåne  |
            1140-43 | 
________________________________|_
Knud VI     Valdemar II, Sejr
1182-1202    1202-41
__________________|_________________________
Erik Plovpenning Abel     Christoffer I
1241-50		 1250-52    1252-59
__________________|__________ ___|_________
Valdemar (III) Erik      Erik Klipping
Hertug af 	Hertug af   1259-86
Sønderjylland  Sønderjylland   |
1254-57 	1257-71      |
        __|__________ ___|______________________
		Valdemar (IV) Erik Menved Christoffer II
        Hertug af   1286-1319  1319-32
        Sønderjylland        |
		1283-1312		   |
		__|__________       __|______________
		Erik (II)		  Valdemar Atterdag
		Hertug af		  1340-75
		Sønderjylland		   |
		1312-25           |
		__|_____________      __|____________________________
		Valdemar (V)        Margrethe       Ingeborg
		Hertug af		  Formynder for sønnen   |
		Sønderjylland       Oluf 1375-87,     __|__
		1325-64			  derefter dronning,   Maria
		Konge af Danmark	  død 1412         |
		som Valdemar III	  __|____     _________|________________
		1326-30			  Oluf      Erik af Pommern Katharina
					  1375-87     1396-1439     |
						        ______________|______
							    Christoffer af Bayern
								1439-1448
Didrik den Lykkelige
af Oldenburg, død 1440.
Han var gift med Hedvig, der var 
tip-tip-oldebarn af Erik Klipping
	|
____________________________________________________________________________
Christiern I, Danmark					Gerhard af Oldenburg
1448-1481						1440-1483, død 1500
	|							|
_________________________________________________________    __________________________________________________________________
Hans, Danmark		Frederik I, Danmark								Johan (V) XIV af Oldenburg
1483-1513		Hertug 1490-1533, Konge 1523-1533						1483-1526
	|			|										|
______________________ ___________________________________________________________________________       _____________________________________________________________________________________________________________
Christiern II, Danmark	Christian III, Danmark	Hans den Ældre, Haderslev	Adolf, Gottorp		     Christoffer                                       Anton af Oldenburg
1513-1523		1534-1559		1544-1580			1544-1586		     af Oldenburg                                       |
				|							|											             |
__________________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________________            _______________________
Frederik II, Danmark	Prins Magnus		Hans den Yngre, Sønderborg	Frederik II, Gottorp	Philip, Gottorp	Johan Adolph, Gottorp		Johan Frederik                  Johan (VII) XVI af Oldenburg
1559-1588		Biskop af Øsel, Reval	1564-1622			1586-1587		1587-1590	Ærkebiskop af Bremen 1585-1597	Biskop af Lübeck 1607-1634            1573-1603
			og Kurland 1560-1579										Biskop af Lübeck 1586-1607							        |	
	|						|								Hertug 1590-1616										|
	|						|									|											|
_____________________  ___________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________   __________________________   	
Christian IV, Danmark	Alexander, Sønderborg	Frederik, Nordborg		Philip, Glücksborg	Joachim Ernst, Plön				Friedrich III, Gottorp		Johan X			    Anton Günther af Oldenburg
1588-1648		1622-1627		1624-1658			1622-1663		1622-1671					1616-1659			Biskop af Lübeck 1634-1655   1603-1667
	|			|							|			|						|
_____________________  ___________________					_____________________  _________________________________________    __________________________________________________________
Frederik III, Danmark	August Philip, Beck               	Christian, Glücksborg	August, Nordborg	Johan Adolf, Plön	Christian Albreckt, Gottorp	August Friedrich
Ærkebiskop af Bremen &	død 1675						1663-1698		1671-1699		1671-1704		Biskop af Lübeck 1655-1666	Biskop af Lübeck 1666-1705
Verden, Konge 1648-1670		|							|			|					Hertug 1659-1694
	|			|							|			|						|
_____________________	___________________					________________________ ____________________________________________	__________________________________________________________
Christian V, Danmark	Ludvig Frederik						Philip Ernst, Glücksborg Joachim Frederik, Nordborg  Christian Carl  Friedrich IV, Gottorp		Christian August
1670-1699		død 1728						1698-1729		 1699-1722		    (1674-1706)   1694-1702			Biskop af Lübeck 1705-1726
	|			|														|		|				|
_____________________  _____________________								    		  __________________________  ______________________     _______________________________________________________________________________
Frederik IV, Danmark	Peter August Frederik										  Friederich Karl, Nordborg  Karl Friedrich, Gottorp     Friedrich August			Georg Ludwig		Adolf Frederik, Sverige
1699-1730		død 1775											  1722-1729 & Plön 1729-1761  1702-1739            Biskop af Lübeck 1773			|			1751-1771
	|			|																|			Greve af Oldenborg 1773			|			|
	|			|																|			Hertug 1774-1785			|			|
	|			|																|				|				|			|
_____________________  _____________________														______________________________	_______________________		______________________  _________________________________________
Christian VI, Danmark	Karl Anton August														Karl Peter Ulrik		Peter Friedrich Wilhelm		Peter Friedrich Ludwig  Gustav III, Sverige  Carl XIII, Sverige
1730-1746		død 1759															1739-1762, Zar af Rusland 1762	Oldenburg 1785-1823		Oldenburg 1823-1829   1771-1792       1809-1818
	|			|															død 1762			Sindsforvirret og under			|			|
_____________________  	_____________________														|			formynderskab af		______________________  ___________________
Frederik V, Danmark		Frederik Karl Ludvig													________________________	biskoppen af Lübeck		Paul Friedrich August  Gustav IV, Sverige
1746-1766			død 1816														Paul				Peter Friedrich Ludwig		Oldenburg 1829-1853   1792-1809, død 1837
	|					|													Zar af Rusland 1796-1801						|
_________________________________  		________													|							________________________
Christian VII, Danmark	 Frederik  		Wilhelm													_______________________________________________________		Nicolaus Friedrich Peter
1766-1808		 død 1805  		død 1831												Alexander I			Nicolaj I			Oldenburg 1853-1900
	|			|	 	  |											    	Zar af Rusland 1801-1825	Zar af Rusland 1825-1855		|
____________________  _______________________  _____________________																|			___________________________
Frederik VI, Danmark  Christian VIII, Danmark  Christian IX, Danmark											  				________________________	Friedrich August, Oldenburg
1808-1839	    1839-1848, Norge 1814	 1863-1906																Alexander II			1900-1918, død 1931
				|			|												  				Zar af Rusland 1855-1881
		    _______________________  ___________________________________________________________						   					|
		    Frederik VII, Danmark	 Frederik VIII, Danmark		Georg I														|		
		    1848-1863		 1906-1912			Konge af Grækenland 1863-1913						   				________________________			
							|					|							   				Alexander III		
						 ________________________________________  _____________________________				   				Zar af Rusland 1881-1894	
						 Christian X, Danmark	Haakon VII, Norge  Konstantin I						   					|	
						 1912-1947		1905-1957      Konge af Grækenland 1913-1923				   				________________________	
						 	|			|		|							   				Nicolaj II
						 _____________________ _________________  _____________________________________________________________  				Zar af Rusland 1894-1918
						 Frederik IX, Danmark  Olav V, Norge	  Georg II			  Paul									
						 1947-1972		1957-1991	  Konge af Grækenland 1935-1947  Konge af Grækenland	1947-1964	   					
							|			|						|			   					
						 _____________________ _________________				  _____________________________  						
						 Margrethe II, Danmark Harald V, Norge					  Konstantin	
						 1972- 		1991-						  Konge af Grækenland	1964-1973
						 	|
						 _____________________
						 Frederik X, Danmark
    					 -


Tilbage til Dansk Mønts forside