KLIK for forstørrelse!

Christian 3. (1534-1559)

Valgsprog: ZU GOTT MEIN TROST ALLEIN (SPES MEA SOLUS DEUS; Min fortrøstning står til Gud alene).

Som søn af Frederik 1. var Christian 3. adelens naturlige valg som konge, da faderen døde - så meget mere som alternativet var den afsatte Christian 2., der sad som fange på Sønderborg Slot, men som adelen under ingen omstændigheder ønskede tilbage på tronen. Bønder og borgere støttede derimod Christian 2., og den følgende borgerkrig - Grevens Fejde - endte med Københavns overgivelse og Christian 3.s sejr. Kort efter gennemførte Christian 3. reformationen i Danmark.

Christian 3.s mønter kan opstilles efter følgende kriterier:

 

Møntsted Møntmester Periode Mærke
København ? 1535-1537
Poul Fechtel 1541-1565 Treblad:
Roskilde Reynold Junge 1535-1536
Århus Reynold Junge 1535-1536 Trekløver:
Ribe ? 1535-1536
Gottorp Reynold Junge 1534-1537
Flensborg Jørgen Degener 1544-1546 Lilje:
Reynold Junge 1546 Glødehage:
Jørgen Kock den Yngre 1547-1556 Lilje:
Gimsø (Norge) Jørgen Kock den Yngre 1544-1546 Lilje:
Oslo el. Akershus ? 1535
Bergen ? 1533-1537
Visby ? 1535-1537
(Stockholm) Morten Jönsson,
Anders Hansen
1535 Treblad: eller lodret streg (Hesteskosøm)

 

Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside