KLIK for forstørrelse!

Ukendt Dreiling?
En hidtil ukendt og udateret mønt fra Christian III er dukket op

af Birger Bentsen

Aversen har det kendte nældeblad dog uden de kendte buer, kors og forsiringer.
Reversen viser de to slesvigske løver i et indbuet skjold.
Indskrift på aversen:

CHRISTIA D:G · REX · DA - Mønttegn "lilje"

Og på reversen:

MO · DVCATV · SLE · Z · HOL - Mønttegn "Stjerne eller blomst"

Omskriften varierer kun lidt i forhold til omskriften fra de kendte sechslinge (Hede 21 A-C, 22 A-C). Den manglende datering gør, at en umiddelbar henvisning til Møntmester Jørgen Degner eller Jørgen Koch den Yngre ikke er mulig, idet begge har anvendt liljen som møntmestermærke.

KLIK for forstørrelse!        KLIK for forstørrelse!

Hede 21A (1545) og 22C (1550) fra Bondes samling, solgt hos Thomas Høiland Auktioner. Foto: Andrew Daneman

At det måske er en udmøntning fra Jørgen Koch den Yngre, kan baseres på det faktum, at alle sechslingene fra 1546 og frem til 1554 (Hede 22 A-C) har et indbuet skjold, hvorimod Jørgen Degners sechslinge fra 1545 (Hede 21 A-C) har et skjold med lige linjer.

Jørgen Degner afgik ved døden i foråret 1546, hvorefter Reinhold Junge tiltrådte embedet og besad det indtil sin død i slutningen af 1546. Den 22. januar 1547 udnævnes Jørgen Koch den Yngre til ny møntmester.

 

Nominalbestemmelse

Da nominalen ikke umiddelbart fremgår af mønten, er det nødvendigt at se på vægten af eksemplaret. Vægten er 0,7 gram og diameteren er 16 mm, hvilket umiddelbart leder tanken hen på de hanseatiske dreilinge, der blev udmøntet af Hamburg, Lübeck m.fl. fra slutningen af 1300-tallet. I første halvdel af 1500-tallet havde det hanseatiske forbund ingen overenskomst angående udmøntningen af dreiling. Dette var dog ingen hindring for at dreilinge kunne udmøntes - der kendes en dateret dreiling fra Lüneborg 1542.

Udenfor Hansestæderne var det især Mecklenborg der i 1520'erne og 1530'erne udmøntede store mængder dreilinge efter formlen 0,754g : 0,274g : 0,207g (ifølge M. Kunzel). Behrens angiver de lybske dreilinge fra 1540'erne til at have en råvægt på 0,685g. Det tyder på, at denne her omtalte mønt må være at betragte som en dreiling indtil videre.

De første og hidtil eneste dreilinge i hertugdømmerne blev udmøntet under grev Gerhard Henriksen 1386 til 1404.

(Numismatisk Rapport 91, 2007 side 4-5)


 

Kilder:


Tilbage til Dansk Mønt