KLIK for forstørrelse!

Christian 3.
- oversigt efter Galster og Hede

Danmark

Galster / Hede Sieg Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
Galster 92AB 3-4 2 Mark Sølv (15)35 Århus 92A: 14,38g
92B: 12,12g.
Klipping
Galster: Århus
Galster 93 2 8 Skilling Sølv (15)35 Århus Klipping
Galster: Århus
Galster 94 1 4 Skilling Sølv (15)35 Århus Klipping
Galster: Århus
Galster 95 16.1-2 4 Skilling Sølv (15)35 Århus Sieg 16.1: Årstal på forsiden
Sieg 16.2: Årstal på bagsiden
Galster: Århus
Galster 96 15 2 Skilling Sølv 1536 Århus Galster: Århus
Galster 97 14 2 Mark Sølv 1535 Roskilde Galster: Roskilde
Galster 98 13 1 Mark Sølv 1535 Roskilde Galster: Roskilde
Galster 99 12 4 Skilling Sølv (15)35 Roskilde Galster: Roskilde
Jensen/Skjoldager NR 125
Jensen/Skjoldager NR 147
Galster 100 11 2 Skilling Sølv 1536 Roskilde Unik;
Galster: Roskilde
Galster 101 9 1 Joachimsdaler Sølv 1537 København
Galster 102 10 1 Joachimsdaler Sølv 1537 København
Galster 103 8 1/2 Joachimsdaler Sølv 1537 København
Galster 104 7 4 Skilling Sølv (15)35 København Antedateret
Jensen/Skjoldager NR 147
Galster 105 6 2 Skilling Sølv 1536 København
Galster 106 5 1 Skilling Sølv (15)36 København
Galster 107 19 4 Skilling Sølv (15)36 Ribe Antedateret
Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18;
Galster: Ribe mønt s. 606-612
Galster 108 18 2 Skilling Sølv 1536 Ribe Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18;
Galster: Ribe mønt s. 606-612
Galster 109 17 1 Skilling Sølv (15)36 Ribe Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18;
Galster: Ribe mønt s. 606-612
Galster 130 22 1 Rhinsk gylden Guld U.år (1534) Gottorp
Galster 131 23 1 Rhinsk gylden Guld (15)36 Roskilde Af Galster fejlagtigt henført til Gottorp
Galster 132 21 2 Skilling Sølv 1534-1537 København Af Galster fejlagtigt henført til Gottorp
Galster 133 20 1 Søsling Sølv (15)34 Gottorp
Hede 1 39 1 Ungersk gylden Guld (15)57 København NFM XIII s.284; Grandjean s.184
Hede 2 40 2 Ungersk gylden Guld 1557 København NFM XIV s.145; Wilcke VII s.306
Hede 3AB 38.1-2 1 Mark Sølv 1541-1555 København 3A: 1541; finhed 0,906
3B: 1544-55; finhed 0,843
Hede 4AB 37.1-2 8 Skilling Sølv 1541, 1544 København 4A: 1541; finhed 0,906
4B: 1544; finhed 0,843
Hede 5AB 36.1-2 4 Skilling Sølv 1541-1554 København 5A: 1541; finhed 0,906
5B: 1544-54; finhed 0,843
Hede 6AB 33.1-2 1 Skilling Sølv (15)42-(15)58 København 6A: 1542; vægt 2,206g. Ældste danske mønt med kongens nummer.
6B: 1544-55; vægt 1,982
Hede 7 32 1 Hvid Sølv U.år København
Hede 8 31 1 Penning Sølv U.år København
Hede 9 34 2 Skilling Sølv (15)45 København Grandjean s.185
Hede 10 35 2 Skilling Sølv (15)57-(15)59 København
Hede 11 55 1 Skilling Sølv (15)54 København Slået til brug på Gotland
Hede 12 54 1 Søsling Sølv (15)45 København Slået til brug på Gotland
Hede 13 53 1 Hvid Sølv U.år København Slået til brug på Gotland
Hede 14 51 1 Rhinsk gylden Guld (15)46 Flensborg NFM XII s.10
Hede 15 52 2 Rhinsk gylden Guld (15)46 Flensborg NFM XII s.10
Hede 16 49 1 Sølvgylden Sølv (15)45 Flensborg
Hede 17AB 47.1-2 1/2 Sølvgylden Sølv (15)45 Flensborg 17B: bs. uden krone over skjoldet
Hede 18 46 1/4 Sølvgylden Sølv (15)45 Flensborg
Hede 19 50 1 Sølvgylden Sølv 1547 Flensborg
Hede 20 48 1/2 Sølvgylden Sølv 1547 Flensborg
Hede 21A-C 44.1-3 1 Søsling lybsk Sølv (15)45, U.år Flensborg 21A: bs. årstal ved siden af skjoldet
21B: bs. årstal over skjoldet
21C: Uden årstal
Anses for slået af Degener på trods af forskellige møntmestermærker.
Hede 22A-C 45.1-2 1 Søsling lybsk Sølv (15)46-(15)54 Flensborg 22A: 1546;
22B: 1546;
22C: 1550-54;
Hede ej   1 Dreiling lybsk (?) Sølv u. år Flensborg? Bentsen (Num. Rap. 91, 2007)
Hede 23 43 Blaffert Sølv U.år Flensborg (?) Møntens datering og henførelse er omstridt. Kan være fra Christian 2., Malmø.
Galster: NNUM 1938; NFM 1938 s.190; Sømod: Trepenning og Penning fra Frederik I (1995)
Hede 24AB 42.1-2 1 Blaffert lybsk Sølv U.år Flensborg 24A: i stråleranden
24B: uden mærke.
Nöbbe: NNÅ 1938 s.155.
Sømod (2002) henfører mønten til Chr. 1.
Hede 25 41 1 Penning lybsk Sølv U.år Flensborg Nöbbe: NNÅ 1938 s.158

 

Gotland

Galster Sieg Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
Galster 147 24 1 Skilling Sølv 1535-1537 Visby
Hede 11 55 1 Skilling Sølv (15)54 København Slået i København til brug på Gotland
Hede 12 54 1 Søsling Sølv (15)45 København Slået i København til brug på Gotland
Hede 13 53 1 Hvid Sølv U.år København Slået i København til brug på Gotland

 

Norge

Galster / Hede Sieg Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
Galster 175 - 1 Skilling Sølv 1535 Oslo el. Akershus
Galster 176 - 1 Skilling Sølv 1533,1537 Bergen
Hede N1 - 1 Sølvgylden Sølv 1546 Gimsø Wilcke VII s.270
Hede N2 - 1 Mark Sølv 1543-1546 Gimsø
Hede N3 - 8 Skilling Sølv 1545 Gimsø
Hede N4 - 1 Skilling Sølv 1543,1546 Gimsø

 

Sverige

Galster Sieg Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
Galster 246 [2014] 29 1 Mark Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Bentsen: Num. Rap. 41
Galster 247 [2014] 27 8 Skilling Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Rye og Märcher: NNUM 2013/3
Märcher: NNUM 2013/3
Märcher: Nat. Arb.mark 2015
Galster 248 [2014] 28 8 Skilling Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Märcher: NNUM 2013/3
Galster 249 [2014] 24 4 Skilling Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Märcher: NNUM 2013/3
Märcher: Nat. Arb.mark 2015
Galster 250 [2014] 25 4 Skilling Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Märcher: NNUM 2013/3
Galster 251 [2014] 26 4 Skilling Sølv 1535 Stockholm Præget af Gustav Vasa i C3s navn
Märcher: NNUM 2013/3


Tilbage til Christian 3.
Tilbage til Dansk Mønts forside