KLIK for forstørrelse!

Christian 3., 4 Skilling, (15)35, Stockholm

Unik; Denne mønt er én i en sjælden serie, præget i Stockholm af Gustav Vasa - men i Christian 3.s navn. Forside: portræt. Bagside: våbenskjold (Galster 250, Schou 57, Sieg [2014] 25).

Det afbildede eksemplar stammer fra KMMS, Hovedsamlingen.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside