KLIK for forstørrelse!

Christian 3., 4 skilling, København

1541 (S), 1544 (R), 1546 (RRR), 1554 (RR), København. Forside: Danmarks våben, bagside: værdiangivelse (Hede 5A (1541) og 5B (1544, 1546, 1554), Schou hhv. 6-7, 9, 5, 4, Sieg 36.1 (1541) og 36.2 (1544, 1546, 1554))Eksemplar fra Bondes samling:

Hede 5B:

1544, Schou 9
KLIK for forstørrelse!


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 5A:

1541, Schou 7
KLIK for forstørrelse!

Hede 5B:

1544, Schou 9
KLIK for forstørrelse!

1554, Schou 4
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt