KLIK for forstørrelse!

Christian 3., 4 Skilling, (15)35, Stockholm

Denne mønt er én i en sjælden serie, præget i Stockholm af Gustav Vasa - men i Christian 3.s navn. Forside: portræt, stort hoved. Bagside: våbenskjold (Galster 251, Schou 58-64, Sieg [2014] 26).


 

Eksemplarer fra KKMS, Hovedsamlingen:

Galster 249

KLIK for forstørrelse!
Schou 58

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 59

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 61

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 61

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 64

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside