KLIK for forstørrelse!

Christian 2. (?), Blaffert u. år

Kronet C (Hede 23, Schou 8, Sieg (2018) Christian 2. nr. 1.

Denne mønt har tidligere vært tilskrevet Christian 1., således bla. i Beskrivelsen af 1791, og Christian 3., blandt andet i Galster: Unionstidens udmøntninger (1972). Nöbbe henfører den uden særlige argumenter til Flensborg

Jørgen Sømod bestrider såvel forslagene til møntherre som møntsted. Bærende for argumentationen er, at blafferten nævnes i Christian 2.s møntordning fra 1514 - "Item blafferdt skulle holle v lodt fiins", men hverken i de skriftlige kilder fra Christian 1. eller Christian 3. Henførelsen til Flensborg afvises med konstateringen af, at C'et er kronet og at mønten derfor må være præget i kongeriget (Malmø). Den danske konge var kun hertug i Slesvig og Holsten, og her kendes hertugkroner ikke på mønter.

Det ville være afgørende, hvis et fund fra Christian 2.s tid indeholdt disse blafferte, men foreløbig har vi ikke været så heldige. Det store fund fra grevefejdens tid fra Magleby indholdt ingen blafferte, men det er i sig selv ikke noget bevis for, at mønttypen ikke er fra Christian 2. Der er tale om en skat af betydelig værdi, og blafferte egner sig ikke som skatteopsparing.

 


Eksemplar fra Bondes samling:

U. år, Schou 8
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Zincksamlingen:

s forside U. år, Schou 8 (30 stråler)
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt