KLIK for forstørrelse!

Christian 3., 4 Skilling, 1535, Stockholm

Denne mønt er én i en sjælden serie, præget i Stockholm af Gustav Vasa - men i Christian 3.s navn. Forside: portræt, stort hoved. Bagside: våbenskjold (Galster 249, Schou 53-56, Sieg [2014] 24).

De to ovenfor afbildede eksemplarer stammer fra Mønskatten (2012)


 

Eksemplarer fra KKMS, Hovedsamlingen:

Galster 249

KLIK for forstørrelse!
Schou 53

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 54

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 55

 

KLIK for forstørrelse!
Schou 56

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside