KLIK for forstørrelse!

Christian 2. (1513-1523)

Christian 2. er en af de mest kontroversielle regenter, Danmark har haft. I Danmark blev han kaldt Bondekær, svenskerne kaldte han Christian Tyran - med henvisning til det stockholmske blodbad, hvor Christian i 1520 søgte at udrydde den svenske adel og gennemtvinge Sveriges union med Danmark. Herefter gjorde den jyske adel oprør og farbroderen Frederik 1. blev konge. Det kendte maleri af Christian 2. som fange på Sønderborg slot, gående rundt om bordet, der får en fure af hans tommelfingers evige slid er ren historieforfalskning.

Også i forholdet til kvinder var kongen ubeskeden. Povl Helgesen (ca. 1480-1535, forfatter til Skibbykrøniken) beskriver det således: "Han var så hengiven til vellyst, at når man ville sammenligne ham med Salomon, der ellers var bekendt for sine tre hundrede friller, så ville Salomon nppe være at regne for en hvid i sammenligning med en daler." (her citeret efter Benito Scocozza: Kongen og Købekonen, København 1992 side 7.)

Christian 2.s møntrække kan opstilles på flere måder:

 

Møntsted Møntmester Galster nr. Møntsted Møntmester Galster nr.
Malmø Blicher, Dines
Kock, Jørgen, den Ældre
37-43, 86 Oslo eller Akershus ? 164
Malmø eller København Blicher, Dines?
Kock, Jørgen, den Ældre?
82-85, 89-91 Hamar eller Oslo Rytzse, Petter 172-174A
København ? 87-88 Sted i Norge ? 163

 

1) Christian 2. som konge 1513-1523

Nobel

Sølvgylden

Skilling

Hvid

 

2) Christian 2.s lensmand og hærfører Søren Norby på Gulland 1517-1525 og i Skåne 1525

Skilling

Hvid

 

3) Generobringsforsøget i Norge 1531-1532

1 Mark

2 Mark

Søsling

 

4) Grevens Fejde (1534-1536); Christoffer af Oldenborg og Albrecht 7. af Mecklenburg i Christian 2.s navn

2 Mark

Halv Sølvgylden

4 Skilling

Hvid

1 Ungersk gylden

2 Ungersk gylden


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside