Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

2 Ungersk gylden

U.år (Unik), Malmø eller København. Forside: tronende portræt, bagside: våbenskjold (Galster 90, Schou 1, Sieg 3)

 


KMMS

KLIK for forstørrelse!

 


Tilbage til Dansk Mønts forside