Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

Halv Sølvgylden 1536, København

Slået af Albrecht VII af Mecklenburg i Christian 2.s navn, mens Albrecht var indesluttet i det belejrede København. Forside: tronende konge, bagside: Danmarks våbenskjold; Forsideomskrift: MANVS · DEI · ERVET · ME · IMPII · CARCERIS · AN° · 4 · (Guds hånd skal udfri mig i det skændige fangenskabs 4. år Galster 84, Schou 1-2, Sieg 2)

 


 

KMMS RP 368.1

Illustration fra Horsnæs, Moesgaard, Märcher:
Fra Denar til Daler (2018) side 483

KLIK for forstørrelse!

 

 


Litteratur


Tilbage til Dansk Mønts forside