KLIK for forstørrelse!

1 Søsling

Søslingen prægedes som sølvmønt i Lübeck og andre nordtyske byer fra ca. 1390.
Mønten havde en værdi af 6 penning (navnet er afledt af nedertysk "ses" = 6).
Danmarks første søsling blev slået af Erik af Pommerns dronning Philippa, der i kongens fravær havde indgået en traktat med Hansestæderne 1424.

I den efterfølgende periode udviklede spillede søslingen en væsentlig rolle under Frederik 1. (1523-1533), men udviklede sig derefter til en stadig ringere mønt.
Den sidste danske søsling blev slået som ren kobbermønt af Frederik 3. (1648-1670) i 1651, men værdien levede videre som Halvskilling.

Erik af Pommern (1396-1439)

Christoffer af Bajern (1440-1448)