Frederik 1., Søsling, Ronneby

I 1525 lod Frederik 1.s lensmand Søren Norby slå søslinge (Galster nr. 67) i Ronneby i Blekinge, som var blevet ham forlenet mod afståelsen af Gotland til Frederik 1.

KLIK for forstørrelse!

Mønterne er slået i Frederik 1.s navn, men de fleste bærer Norbys våbenskjold i omskriften. Som påvist af Jensen/Skjoldager er stemplerne med bynavn RADENBV (Schou 44) skåret i Malmø. I øvrigt er Ronnebysøslingene oftest i en noget miserabel udførelse - der har givetvis været tale om håndværk udført af mennesker, der ikke havde den rutine, som stempelfremstilling kræver. I den forbindelse er det tydeligt, at antallet af overleverede Ronnebymønter ligger langt under, hvad antallet af stempler turde antyde. Man har tydeligvis ikke mestret hærdningen har stemplerne, der er den vanskeligste, men ikke uvigtigste del af processen.

KLIK for forstørrelse!

To stempler har fejlskåret årstal 65 (Jensen/Skjoldager type 991 og 994). Den forklaring, som vi i al beskedenhed anser for den sandsynligste, findes beskrevet side 204 i bogen.

En enkelt variant uden årstal har krone i stedet for Norbys våben (Schou u. år 31, Jensen/Skjoldager type 997-999). De må anses for slået i 1526 efter bruddet mellem Frederik 1. og Søren Norby og er nok de sidste Ronneby-søslinge, idet produktionen herefter indstilles. Logisk bør denne udmøntning derfor have sit eget katalognummer.

KLIK for forstørrelse!


 

Eksemplarer fra Bondes samling:

1525, Schou 44
KLIK for forstørrelse!

1525, Schou 45
KLIK for forstørrelse!

1525, cf. Schou 60
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside