KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
1 Søsling 1651, København

Forside: monogram, bagside: værdiangivelse samt møntmester Heinrich Köhlers mærke: (en glødehage) (Hede 127, Schou 64-70, Sieg 2)

Slået 1000 daler. Indkaldt 19. februar 1652 - naturligvis fordi møntens lødighed var et brud på Håndfæstningens bestemmelser.

Dette er den sidste søsling fra København.Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 127:

1651, Schou 67
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt