KLIK for forstørrelse!

Frederik 3. (1648-1670)

Forrige  Næste

Valgsprog: DOMINUS PROVIDEBIT (Herren vil råde)

Frederik 3. var ikke tronarving. Han sad som ærkebisp i Bremen-Verden, hvor han også lod slå mønt, men da hans storebror, den udvalgte prins Christian døde 1647, overtog Frederik arveretten til den danske trone.

Frederik 3. huskes for to ting: Militært for de katastrofale krige mod Sverige, hvor Skåne, Halland og Blekinge gik tabt for Danmark, og politisk for indførelsen af enevælden 1660 - den enevælde, der først 1849 afløstes af folkestyret.

Numismatisk interessant er Frederik 3. bl.a. pga. den store mængde af 2-skillinger, som er overleveret til nutiden - udelukkende fordi deres sølvindhold var så umådeligt ringe, at det ikke kunne betale sig for ham selv eller eftertiden at indsmelte dem!

Frederik 3.s mønter kan opstilles efter følgende kriterier:

 

Møntsted Møntmester Periode Mærke
København Heinrich Köhler 1644-1662 Glødehage: , HK
Johan Stichman 1662-1663 Lilje: , IS
Caspar Herbach 1663-1664 Trekløver: og CH
Frederik Caspar Herbach 1664-1670 Trekløver: og FCH
Gotfred Krüger 1664-1680 Valse: og GK
Glückstadt Jacob Schwieger 1657-1660 Korslagte glødehager: og IS
Johan Woltereck 1664-1679 Korslagte glødehager: og IW
Christiania Peter Grüner 1643-1650 Trekløver: og PG
Frederik Grüner 1651-1674 Forsk. kviste/blade og FG
Trankebar   1648-1670  

 

Stempelskærere:

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk mønts forside