KLIK for forstørrelse!

Christian 5. (1670-1699)

Forrige  Næste

Denne regent huskes især for (Christian 5.s) Danske Lov fra 1683 - hvoraf enkelte dele stadig har gyldighed den dag i dag - samt sit forgæves forsøg på at generhverve de skånske landsdele, der var gået tabt under faderens ulykkelige svenskekrige. Hans rytterstatue står på Kgs. Nytorv i København.

Valgsprog: PIETATE ET JUSTITIA (Med fromhed og retfærdighed; undertiden forkortet PEI)

Mønterne kan opstilles efter følgende kriterier:

 

Møntsted Møntmester Periode Mærke
København Gotfred Krüger 1664-1680 Valse: og GK
Gregorius Sesemann 1680-1690 GS
Christian Wineke 1690-1700 Hjerte: eller CW
Glückstadt Johan Woltereck 1664-1679 Korslagte glødehager: og IW
Christopher Woltereck 1680-1718 Korslagte glødehager: og CW
Christiania Frederik Grüner 1651-1674 Trekløver: og FG
Peter Grüner 1675-1695 Trekløver: og PG
Kongsberg Henning Christopher Meyer 1686-1719 Hammer/bjergjern: og HCM
Christiansstad ? 1677-1678 (Klippinge)
Trankebar   1670-1699  

 

Stempelskærere:

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside