KLIK for forstørrelse!

Christian 5. - kronologisk oversigt
I. Skillings- og Kronemønt

II. Speciemønt samt Guldmønter

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 5.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

For overskuelighedens skyld er uvisse mønter, i katalogerne blot benævnt "guldmønt" eller "sølvmønt" (Hede 18-22 og 65) udeladt ligesom Zweidrittelen fra Oldenborg (Hede 1) og Christian 5.s mønter fra Trankebar.

3 mark søges under 1/4 dukat.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg,

3 skilling lybsk 1 hvid 1/2 skilling 1 skilling 2 skilling 4 skilling 8 skilling 12 skilling 1 mark 2 mark / 1/2 krone 4 mark / 1 krone 2 krone Øvrige kronemønt
U.år - - - - h135ab
sch56-57
si147
h134ab
sch54-55
si148
h133ab
sch52-53
si149
hN64
sch50
h132ab
sch mgl,51
si150
h108
sch54
si15
- - - U.år
1670 - - - hN47
sch34-37
hN46
sch26-33
- hN45
sch25
- hN44
sch24
hN42
sch20-23
hN41a
sch14-19
- - 1670
1671 - - - - hN46
sch49-53
- - hN35
sch48
hN44
sch47
h69a
sch39-44
si26.1-2

-----
hN42
sch45
-----
hN43
sch46
h67a
sch16-20
; (17,19)
si34.1,3
-----
h121
sch21-29
si137
-----
hN41ab
sch30-38
- - 1671
1672 - - - - hN46
sch67
- h71
sch64-65
si12

-----
hN45
sch66
- h70
sch58-63
si17.1
hN43
sch54-57
h67a
sch14-18
si34.1,3

-----
h121
sch19-48
si137

-----
hN41a
sch49-53
- - 1672
1673 - - - - hN48ab
sch44-45
-----
hN49
sch39-42

-----
hN50
sch43
- - - hN44
sch38
hN43
sch37
h67a
sch18
si34.1-2

-----
h121
sch19-33
si137

-----
hN41a
sch34-36
- - 1673
1674 - - - - - - - - hN44
sch20
hN43
sch19
h67a
sch17
si34.3
-----
hN41a
sch18
- - 1674
1675 - - - hN51a
sch22-27
hN48c
sch19-21
- hN45
sch18
- h73
sch16
si18

-----
hN44
sch17
- - h72
sch11-15
si56.1-2
- 1675
1676 - - hN52
sch33
h75a
sch28-32
si4
h74a
sch20-22
si7
-----
hN48c
sch23-27
- - - h70
sch16-18
si17.1-2

-----
hN44
sch19
- h68a
sch7-12,(13)
si35.1
-----
hN41c
sch14
- - 1676
1677 - - - h75a
sch52
si4
h74a
sch31-47

si7
-----
h131
sch51
si146
-----
hN48c
sch48-50
-----
hN54
sch29-30
hN53
sch28
- - - - h67a
sch(11-)12
si34.1
-----
h68b
sch9-10
si35.2

-----
h121
sch13-26
si137

-----
hN41c
sch27
- - 1677
1678 - - - - hN48c
sch14
- - - - - (h68a
sch10)

-----
hN41c
sch11-13
- - 1678
1679 - - - - hN48c
sch32-33
- - - hN44
sch31
h122
sch29-30
si134
h121
sch10-25
si137

-----
hN41c
sch26-28
- - 1679
1680 h124
sch31-32
si132
- - h75a
sch48-50
si4
h74b
sch33-42
si8.1
-----
hN48c
sch43-47
- - - - h122
sch30
si134
h67a
sch22
si34.1

-----
h76
sch17
si36

-----
h77
sch18
si37

-----
h78
sch19-21
si38.1-2

-----
h121
sch23-27
si137

-----
hN41c
sch28-29
- - 1680
1681 - - - h75b
sch58-65
si5
h74b
sch40-49
si8.1-2

-----
h123
sch50-54
si129
-----
hN48c
sch55-57
- hN58a
sch39
hN36
sch38
hN57ab
sch36-37
h69b
sch30-33
si27

-----
h122
sch34
si134

-----
hN56a
sch35
h67b
sch2-12
si39

-----
h121
sch13-26
si137

-----
hN55
sch27-29
- - 1681
1682 - - hN52
sch40
hN51b
sch39
hN48cd
sch33-38
- hN58b
sch32
- hN57b
sch31
h69b
sch26-27
si27

-----
h122
sch28-29
si134

-----
hN56b
sch30
h67b
sch3-18
si39

-----
h121
sch19-23
si137

-----
hN55
sch24-25
- - 1682
1683 - - - - hN48d
sch10
- hN58b
sch9
- hN57b
sch8
hN56b
sch7
hN55
sch6

-----
hN60
sch4-5
- - 1683
1684 - - - - hN59
sch20-21
- - - - h80
sch16-19
si28.1
h79
sch2-14

si40.1-2, 41.1-2, 42
-----
hN55
sch15
- - 1684
1685 - - - - hN59
sch20-22
- hN58b
sch18-19

-----
hN61
sch17
- h81
sch15
si19

-----
hN57b
sch16
h80
sch11-13
si28.1-2

-----
hN56b
sch14
h79
sch3-8
si40.1,42

-----
hN55
sch9-10
- - 1685
1686 - h87
sch41-42
si1.1-2
h86
sch40
si2

h85
sch38
si6
-----
hN72
sch39
h84
sch25-31
si9.1-2

-----
hN59
sch32
-----
hN70
sch33-37
- - - hN57b
sch24

-----
hN69a
sch21-23
h83
sch18-19
si29

-----
hN68a
sch20
h82
sch1-10
si43.1-2

-----
hN55
sch17

-----
hN67a
sch11-16
- - 1686
1687 - - - hN72
sch45-46
hN70
sch38-41

-----
hN71ab
sch42-44
- - - hN69b
sch37-37
hN68bc
sch30-35
hN55
sch26-29

-----
hN66
sch6

-----
hN67ab
sch7-25
- - 1687
1688 - - - hN72
sch35
-----
hN77
sch36
hN71a
sch24-29

-----
hN76
sch30-34
- - - hN69c
sch22

-----
hN75
sch23
hN68c
sch20

-----
hN74
sch21
hN55
sch18-19

-----
hN67b
sch8-12

-----
hN73
sch13-17
- - 1688
1689 - - - - hN76
sch21-22
- hN58b
sch20
hN63
sch19
hN62
sch18

-----
hN75
sch17
h83
sch13-14
si30

-----
hN74
sch15-16
h82
sch2-6
si43.1-2, 44.1-2

-----
hN55
sch10-12

-----
hN73
sch7-9
- - 1689
1690 - - - hN77
sch29
hN76
sch26-28
- - - hN75
sch25
h89
sch20-21
si31

-----
hN74
sch22-24
h88
sch2-5
si45

-----
h90ab
sch6-10
si46.1-2

-----
hN55
sch15-17

-----
hN73
sch11-14
- - 1690
1691 - - - hN77
sch53
hN76
sch52
- - - h95ab
sch48-50
si20.1-2

-----
hN75
sch51
h96
sch46
si21
-----
h93a
sch35-45
si32.1

-----
hN74
sch47
h94
sch30
si33

-----
h90a
sch16-29
si46.1

-----
h97
sch14
si49
-----
h98
sch15
si50
-----
hN55
sch32-34

-----
hN73
sch31
h91
sch12-13
si47
3 krone:
h92
sch11
si48
1691
1692 - - - hN77
sch46
hN76
sch44-45
- - - h95c
sch39-41
si20.3

-----
hN75
sch42-43
h93b
sch36-37
si32.2

-----
hN74
sch38
h90ac
sch23-29
si46.1,3

-----
h125a
sch30-32
si138.1

-----
hN55
sch35

-----
hN73
sch33-34
- - 1692
1693 - - h112ab
sch80-83
si3.1-2
hN77
sch79
h111
sch75-76
si10

-----
h129
sch77
si130
-----
hN76
sch78
h128
sch66-74
si131
h110
sch64-65
si13
- h107ab
sch59-60
si22.1-2

-----
h109
sch61-62
si14

-----
hN75
sch63
h106
sch53
si23

-----
h108
sch54
si15

-----
h126a
sch55-56
si135

-----
hN74
sch57-58
h104
sch36-37
si24

-----
h99a-d
sch27-35
si51.1-4

-----
h125ab
sch38-44
si138.1-2

-----
hN55
sch45-48

-----
hN73
sch49-52
h100
sch24-25
si52

-----
h105
sch26
si25
3 krone:
h101
sch23
si53
-----
4 krone:
h102
sch22
si54
-----
6 krone:
h103
sch21
si55
1693
1694 - - h112ab
sch50-53
si3.1-2
h130
sch48
si128

-----
hN77
sch49
h129
sch46
si130
-----
hN76
sch47
h128
sch44-45
si131
h127ab
sch41-43
si133.1-2
- h107a
sch39
si22.1

-----
hN75
sch40
h126a
sch35
si135
-----
h126b
sch34
si136

-----
hN74
sch36-38
h99a
sch26-28
si51.1

-----
h125a
sch29-30
si138.1
-----
h125c
sch31
si139

-----
hN55
sch33

-----
hN73
sch32
h100
sch24-25
si52
3 krone:
h101
sch22-23
si53
1694
1695 - - - hN77
sch32
hN76
sch31
- h113
sch23-28
si16

-----
h127a
sch29-30

si133.2
- hN75
sch22
hN74
sch21
h99a
sch16
si51.1

-----
h125c
sch17
si139

-----
hN55
sch20
-----
hN73
sch18-19
h100
sch15
si52
3 krone:
h101
sch14
si53
1695
1696 - - h112a
sch40-42
si3.1
hN77
sch39
hN76
sch37-38
h114
sch35-36
si11
- - h107b
sch34
si22.2
h106
sch31
si23
-----
h126b
sch32
si136

-----
hN74
sch33
h104
sch27
si24

-----
h99a
sch25-26
si51.1

-----
h125c
sch28-29
si139

-----
hN73
sch30
h100
sch23
si52
-----
h105
sch24
si25
3 krone:
h101
sch22
si53
1696
1697 - - - hN77
sch13
hN76
sch10-12
- h127a
sch6-9
si133.2
- hN75
sch5
hN74
sch4
hN73
sch3
- - 1697
1698 - - - hN77
sch5
hN76
sch4
- - - hN75
sch3
hN74
sch2
hN73
sch1
- - 1698
1699 - - - hN77
sch13
hN76
sch11-12
- - - hN75
sch10
-----
hN80
sch9
hN74
sch8

-----
hN79
sch7
h99a
sch4
si51.1

-----
hN73
sch6

-----
hN78
sch5
- - 1699
3 skilling lybsk 1 hvid 1/2 skilling 1 skilling 2 skilling 4 skilling 8 skilling 12 skilling 1 mark 2 mark / 1/2 krone 4 mark / 1 krone 2 krone Øvrige kronemønt


Tilbage til Christian 5.
Tilbage til Dansk Mønts forside