KLIK for forstørrelse!

Christian 5. - kronologisk oversigt
II. Speciemønt samt Guldmønter

I. Skillings- og Kronemønt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 5.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration. For overskuelighedens skyld er uvisse mønter, i katalogerne blot benævnt "guldmønt" eller "sølvmønt" (Hede 18-22 og 65) udeladt ligesom Zweidrittelen fra Oldenborg (Hede 1).

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg,

1/4 sp.daler 1/2 sp.daler 1 sp.daler 2 sp.daler 3 sp.daler 4 sp.daler 1/4 dukat / 3 mark 1/2 dukat 1 dukat 2 dukat Øvrige dukatmønt
U.år - - (1670)
h60
sch2
si57

-----
(1682)
h119
sch44-45
si141

-----
h61b
sch43
si58.2
h62
sch42
si59
- - - (1685)
h14a
sch36
si72
-----
(1685)
h14b
sch37
si75
-----
(1696)
h51
sch38
si80

-----
hN6
sch40
(1675)
h7
sch23
si86

-----
(1685)
h12ab
sch17-19
si73,76

-----
(1687)
h19
sch32
si91
-----
(1690)
h20
sch31
si96
-----
(1690)
h21
sch30
si97

-----
(1696)
h49a
sch20-21
si81

-----
(1696)
h49b
sch22
si83
-----
h18
sch28-29
si90

-----
h52
sch24
si110
-----
h55
sch25-26
si113

-----
h57
sch27
si115
-----
hN3
sch33
-----
hN7
sch34
(1675)
h8
sch6
si87

-----
(1685)
h13
sch8
si74
-----
(1696)
h50a
sch9
si82
-----
(1696)
h50b
sch10
si84

-----
h56
sch12
si114

-----
h58
sch13
si116
-----
h59
sch7
si126

-----
hN4
sch14
-----
hN8
sch15

-----
hN16b
sch11
- U.år
1670 - - (se U.år)
-----
h61a
sch7-8
si58.1

-----
hN25ab
sch9-11

-----
hN27ab
sch12-13
-----
hN28
sch6
hN26ab
sch4-5
- - - - - h1
sch3
si117
- 1670
1671 hN34
sch15
hN33
sch13-14
h63ab
sch6-8
si60.1-2

-----
hN29ab
sch9-12
h64
sch4
si61
-----
hN30a
sch5
- - - - h2
sch3
si85
- 3 dukat:
hN1
sch2
-----
4 dukat:
hN2
sch1
1671
1672 - - h63c
sch7
si60.3

-----
hN29ab
sch8-13
hN30ab
sch5-6
- - - - h2
sch1-2
si85

-----
h115ab
sch3-4
si142.1-2
- - 1672
1673 - hN33
sch17
- - - - - - h115ab
sch13-15
si142.1-2
-----
hN3
sch16
h3
sch7
si118

-----
hN4
sch10
-----
hN11
sch5

-----
hN13
sch6

-----
hN16a
sch8
3 dukat:
hN5
sch4
-----
3 dukat:
hN10
sch3

-----
3 dukat:
hN12
sch2
-----
3 dukat:
hN15
sch1
1673
1674 - hN33
sch15-16
h61c
sch10
si58.3

-----
hN29b
sch11-14
hN30b
sch8-9
hN31a
sch7
hN32a
sch6
- - h2
sch1
si85

-----
h115b
sch2-5
si142.2
- - 1674
1675 hN34
sch10
- h65
sch4-5
si62

-----
hN29c
sch6-9
hN30c
sch3
- - h6
sch2
si64
h5
sch1
si71
(se U.år) (se U.år) - 1675
1676 - - hN29c
sch4-6
hN30c
sch3
- - h9
sch2
si65
- h115b
sch1
si142.2
- - 1676
1677 - - hN29c
sch3-8
hN30c
sch1-2
- - - - - - - 1677
1678 - - hN29c
sch8-9
hN30c
sch6-7
hN31b
sch5
hN32b
sch4
- - - hN14a
sch mgl
-----
hN16a
sch3
3 dukat:
hN14
sch1
-----
3 dukat:
hN17
sch2
1678
1679 - - hN29c
sch7-9
hN30c
sch5-6
hN31b
sch3-4
hN32b
sch2
- - h116
sch1
si143
- - 1679
1680 - - hN29c
sch12-16
hN30c
sch9-11
hN31b
sch7-8
hN32b
sch5-6
- - h117
sch1-4
si144.1-2
- - 1680
1681 - - - - - - - - h10
sch1
si88
- - 1681
1682 - - (se U.år) - - - - - h11
sch1
si89

-----
h118
sch2
si145
- - 1682
1683 - - h120
sch3
si140
- - - - - h10
sch2
si88
- 4 dukat:
h4
sch1
si119
1683
1684 - - - - - - - - - - - 1684
1685 - - - - - - - - (se U.år)
-----
h117
sch2
si144.2
(se U.år) (se U.år) 1685
1686 - - - - - - - - - - - 1686
1687 - - hN37a
sch5
- - - - - (se U.år)
-----
h18
sch4
si90
h15
sch3
si120
3 dukat:
h16
sch2
si121
-----
5 dukat:
h15
sch1
si122
1687
1688 - - hN37b
sch7
- - - - - h22
sch5-6
si92
h23ab
sch2-4
si93-94
4 dukat:
h24
sch1
si95
1688
1689 - - - - - - - - - - - 1689
1690 - - hN37b
sch1
- - - - - (se U.år) - - 1690
1691 - - h66
sch10
si63
- - - - - h26a
sch5
si98
-----
h29
sch8
si102

-----
h28
sch6
si103
-----
h31a
sch7
si104.1
h27ab
sch2-4
si99, 101
- 1691
1692 - - hN37c-i
sch9-15
- - - - - h26b
sch7
si100

-----
h28
sch4
si103
-----
h31ab
sch5-6
si104.1-2

-----
h32
sch8
si105
h33
sch2-3
si123
5 dukat:
h34
sch1
si124
1692
1693 - hN38
sch20
hN37c-h
sch8-13

-----
hN39a-c
sch14-16
-----
hN40a-c
sch17-19
- - - - h111
sch75a
(si10)
h31c
sch5-7
si104.3
-----
h39
sch4
si106
h40
sch3
si107

-----
h38
sch2
si125
10 dukat:
h37
sch1
si127
1693
1694 - - hN39a-g
sch11-21
- - - h45
sch10
si66
h44
sch8-9
si67
h41
sch6-7
si68

-----
h35
sch5
si108
h42
sch3-4
si69

-----
h36
sch2
si109
3 dukat:
h43
sch1
si70
1694
1695 - - hN39a-g
sch1-13
- - - - - - - - 1695
1696 - - hN39a-g
sch11-21
- - - - (se U.år)
-----
h44
sch9
si67

-----
h48
sch10
si77
(se U.år)
-----
h41
sch5
si68

-----
h46
sch6
si78

-----
h31c
sch7-8
si104.3
(se U.år)
-----
h42
sch3
si69
-----
h47
sch4
si79
10 dukat:
h37
sch1
si127
1696
1697 - - - - - - - - hN23
sch2
hN24
sch1
- 1697
1698 - - - - - - - - - - - 1698
1699 - - - - - - - - h53
sch2-3
si111
h54
sch1
si112
- 1699
1/4 sp.daler 1/2 sp.daler 1 sp.daler 2 sp.daler 3 sp.daler 4 sp.daler 1/4 dukat / 3 mark 1/2 dukat 1 dukat 2 dukat Øvrige dukatmønt


Tilbage til Christian 5.
Tilbage til Dansk Mønts forside