KLIK for forstørrelse!

Christian 5.
1 Daler, Glückstadt, u.år (1682)

Forside portræt, hel figur; bagside dobbelt, slynget monogram; korslagte glødehager.

Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 119A:

u.år, Schou 45
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside