Christian 5.
1 Dukat, København

1687 (RR), U.år (RR). Forside: portræt, bagside: våbenskjold (Hede 18, Schou hhv. 4 og 28-29, Sieg 90)

Møntmesterinitialer GS.Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 18:

U. år, Schou 28
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt