Christian 5.
1 og 2 Dukat u.år, København

Forside: monogram på pyramide, bagside: prospekt over København

Forsiden har omskriften: NEC VI NEC METU = Hverken med vold eller med frygt. Sandsynligvis skal som fortsættelse underforstås kongens valgsprog: PIETATE ET JUSTITIA = (Men derimod) med fromhed og retfærdighed.

Bagsidens Københavnerprospekt minder om medaillen Galster nr. 83.


1 Dukat
Hede 55, Schou 26, Sieg 113
  • Bruttovægt: 3,490g
  • Finhed: 0,979
  • Finvægt: 3,418g
2 Dukat
Hede 56, Schou 12, Sieg 114
  • Bruttovægt: 6,981g
  • Finhed: 0,979
  • Finvægt: 6,835g


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1 Dukat, Hede 55:

U. år, Schou 26
KLIK for forstørrelse!

2 Dukat, Hede 56:

U. år, Schou 12
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt