KLIK for forstørrelse!

Christian 5., 1 speciedaler, København

Forside portræt, bagside våbenskjolde


1 Speciedaler
Hede 61
  • Bruttovægt: 28,775g
  • Finhed: 0,875
  • Finvægt: 25,178g
  • Marken fin udbragt til 9,288 speciedalere
2 Speciedaler
Hede 62
  • Bruttovægt: 57,550g
  • Finhed: 0,875
  • Finvægt: 50,356g
  • Marken fin udbragt til 9,288 speciedalere


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 61A:

1670, Schou 8
KLIK for forstørrelse!

Hede 61C:

1674, Schou 10
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt