KLIK for forstørrelse!

Christian 5., 1/4 Dukat 1675, København

(R). Forside: dobbelt slynget monogram, bagside: III MARCK DANSKE (Hede 6, Schou 2, Sieg 64)

Møntmesterinitialer GK.Eksemplar fra Zincksamlingen:

1675, Schou 2
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt