KLIK for forstørrelse!

Christian 5.
4 Skilling, Glückstadt

1693, 1694. Forside: monogram, korslagte glødehager: , bagside: våbenskjold. (Hede 128, Schou hhv. 66-74 og 44-45, Sieg 131)


Udmøntet ialt 50.000 rd.


Tilbage til Dansk Mønt