4 Skilling klipping u. år, Christiansstad

Forside: kronet monogram.

 • Kobber; Hede 134A, Schou 54, Sieg 148
 • Bly; Hede 134B, Schou 55, Sieg 148

  Slået under den skånske krig, hvor Danmark forgæves søgte at tilbageerobre Skåne, Halland og Blekinge. En dansk hærenhed blev 1677-1678 indesluttet i Christianstad; under belejringen sloges 2, 4, 8 skilling samt mark i bly og kobber - alle som klippinge.

  "Af Christian IV's nye byer er her interessant Christianstad, som grundlagdes i 1614 i det østligste Skåne. Det viste våbenskjold fik byen samtidig med modtagelsen af dens privilegier den 15. marts 1622. Det benyttes endnu og erindrer til stadighed borgerne om, hvem der grundlagde deres by."
  Jørgen Sømod

  Christiansstadmønterne er blandt de få belejringsmønter, der er slået i Skandinavien.


  Eksemplarer fra Zincksamlingen:

  Hede 134A:

  u.år, Schou 54
  KLIK for forstørrelse!

  Hede 134B:

  u.år, Schou 55
  KLIK for forstørrelse!


  Litteratur:


  Tilbage til Dansk Mønts forside