Mysteriekroner

Denne betegnelse bruges om en gruppe Kroner fra Frederik 3. og Christian 5., der ikke er præget i Danmark. Det drejer sig foreløbig om følgende mønter, hvor alle eller nogle er samtidige falsknerier:

Christian 5.-mysteriekronerne adskiller sig fra de ægte ved at være slået på større og uregelmæssige blanketter, samt ved fraværet af de skrab, der kendetegner Gotfred Krügers københavnske kroner 1671-1677.

Opdagelsen af disse samtidige forfalskninger skyldes Sven Aagaard, der i Numismatisk Rapport har redegjort for fænomenet. Han henfører prægestedet til Nordtyskland, hvor svenskerne søgte et betalingsmiddel, der var anerkendt af lokalbefolkningen, som var vant til dansk mønt.

Afsløringen af mønterne som falske skyldes dels at de ikke stempelkoblingsmæssigt kunne indpasses i det system, de øvrige danske kroner udviser, og dels at for- og bagside er præget i 90 graders intervaller, en kendsgerning, der beviser, at mønterne er præget med prægemaskiner, der først introduceredes i Danmark år senere.

Bestemmelsen af ovennævnte mønter som falske betyder, at de må udelades af den danske møntrække.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside