KLIK for forstørrelse!

Ebenezer

Ebenezer betyder "Hjælpens sten". Udtrykket stammer fra Biblen (1.Samuels bog 7,12), hvor det efter en israelitisk sejr over filistrene hedder:

"Derpå tog Samuel en sten og stillede den op mellem Mizpa og Jeshana; og han kaldte den Eben-Ezer, idet han sagde: "Hidtil har Herren hjulpet os!"".

Numismatisk betydning får ebenezersymbolet på mønter fra Frederik 3. og Frederik 5.

Førstnævnte fejrer svenskernes mislykkede storm på København den 11. februar 1659. Motivet siger alt: Svenskekongen rækker ud efter den danske krone, men ud af en sky kommer Guds hånd med retfærdighedens sværd og afhugger svenskekongens hånd. Omskriften SOLI DEO GLORIA = Gud alene æren.
Det drejer sig om følgende mønter:

Desuden har Frederik 5. ladet slå en Ebenezer-mønt, 1 dukat 1758 (Hede 21, Schou 1, Sieg 42) i 1001 eksemplarer, hvoraf 700 straks ommøntedes til kurantdukater.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt